Lett-tak, Larvik

Lett-tak lever av att leverera taklösningar, och är bland de främsta på sitt område. I augusti 2017 installerade de ett BlueProof-tak på sin driftsbyggnad i Larvik.

Driftsbyggnad
Vattenfördröjningstak
Larvik
Protan BlueProof
280 kvm
Lett-tak

Lett-tak lever av att leverera taklösningar, och är bland de främsta inom sitt område. I augusti 2017 installerade de ett BlueProof-tak på sin driftsbyggnad i Larvik. Projektet var en renovering av existerande byggnad, och lösningen eä levererad av LT.

Taket på 280 m2 kan fordröja en vattenmängd på 11.5 m3, och har två monterade brunnar. För att säkra optimal utförsel och bästa möjliga resultat har man använt sig av både  Protan vindlastberäkningsverktyg och Protan BlueKalk i processen.